Ładuję...

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017r.

Strona Główna / Aktualności / Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017r.

W związku z realizacją przez firmę SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach projektu nr RPLU.01.03.00-06-0013/17, dofinansowanego ze środków EFRR:

1. Zakup programu SolidWorks Protokół
2. Zakup programu Altium Designer – zamówienie anulowane
3. Zakup stacji roboczych PC wraz z manipulatorem 3D, serwera, oprogramowania MS Office, dwóch komputerów przenośnych HeavyDuty, komputera przenośnego PC XPS, komputerów stacjonarnych PC Protokół
4. Zakup tokarki CNC Protokół
5. Zakup sprzętu laboratoryjnego do pomiarów metrologicznych, do testów kompatybilności elektromagnetycznej, do pomiarów odporności na zaburzenia ESD, do testów emisyjnościowych i odpornościowych, do pomiarów termograficznych, komory klimatycznej. – zamówienie anulowane
6. Zakup oprogramowania do zarządzania pracą laboratorium – zamówienie anulowane