Ładuję...

Konkurs ofert

Strona Główna / Aktualności / Konkurs ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawy w ramach projektu nr RPLU.01.03.00-06-0013/17 dofinansowanego ze środków EFRR.

W związku z realizacją przez firmę SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach projektu nr RPLU.01.03.00-06-0013/17, dofinansowanego ze środków EFRR zapraszamy do złożenia oferty na zapytania.

Z uwagi na zmienioną procedurę wyboru ofert, wszystkie zapytania zostały opublikowane na zamowienia.rpo.lubelskie.pl