Ładuję...

Projekty UE

Strona Główna / Projekty UE

Status realizacji projektu nr RPLU.01.03.00-06-0013/17.

  26.02.2019

W ramach umowy zawartej w dniu 28.09.2017 r. projekt został podzielony na dwa etapy: I część realizacji to zakup następujących sprzętów: Stacja graficzna Precision Tower 5810 Serwer PowerEdge R530 Komputer

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017r.

  6.10.2017

W związku z realizacją przez firmę SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020, w

Twój pomysł, europejskie pieniądze

  4.04.2014

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że firma SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk, ul.Źródlana 16, 22-400 Zamość w roku 2013 podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w