Ładuję...

Uruchomienie prorynkowej działalności badawczej firmy SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk

Strona Główna / Projekty UE / Uruchomienie prorynkowej działalności badawczej firmy SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy,
że firma SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

w 2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu
z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 1.3

Tytuł projektu: Uruchomienie prorynkowej działalności badawczej firmy SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk
Numer projektu: RPLU.01.03.00-06-0013/17

Inwestycja została w całości zrealizowana. W wyniku realizacji projektu stworzone zostało centrum badawcze,
w którym świadczone będą usługi dla podmiotów zewnętrznych w ramach podpisanych umów.
W ramach zespołu badawczego utworzone zostanie nowe stanowisko pracy dla osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe funkcjonowanie centrum badawczego.