Ładuję...

Projekty UE

Strona Główna / Projekty UE

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017r.

  6.10.2017

W związku z realizacją przez firmę SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020, w

Twój pomysł, europejskie pieniądze

  4.04.2014

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że firma SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk, ul.Źródlana 16, 22-400 Zamość w roku 2013 podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w